Polisi Ad-dalu a Dychwelyd

Ad-daliadau

Os ydych wedi derbyn cynnyrch sy’n ddiffygiol mae gennych hawl i gael ad-daliad llawn, y gellir ei drefnu drwy gysylltu â ni ar coffi@coffidre.cymru.

Dychwelyd

Am resymau logistaidd, nid yw Coffi Dre yn derbyn dychweliadau oni bai bod amgylchiadau eithriadol yn berthnasol. Mewn amgylchiadau eithriadol, chi sy’n gyfrifol am gostau cludo nwyddau yn ôl.

Cwestiynau?
Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost at coffi@coffidre.cymru