Blwyddyn Gyntaf Coffi Dre

Blwyddyn gyntaf Coffi Dre

Blwyddyn gyntaf Coffi Dre – Maen nhw’n dweud bod amser yn hedfan pan rydych chi’n cael hwyl a dyna oedd blwyddyn gyntaf Coffi Dre! Ni allwn gredu bod blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni lansio Coffi Dre. Mae llawer wedi digwydd ers hynny gan gynnwys lansio 2 goffi, Twthill a Segontiwm, adeiladu a lansio ein trelar coffi, cael ein henwebu ar gyfer y busnes cychwyn gorau, ennill pleidlais gyhoeddus Llwyddo’n Lleol a’r Tanysgrifiad Coffi Artisan Gorau gan Lux – Cymru a llawer mwy. Mae’r cyfan i lawr i’n cwsmeriaid anhygoel. Yn llythrennol, ni fyddem yma hebddynt.

Dechreuon ni gyda’n gwefan y llynedd (14eg o Fedi 2021) ac yna symud ymlaen i Farchnadoedd Nadolig lle gwerthon ni dros 1000 o fagiau coffi yn ein misoedd cyntaf o fasnachu. Dywedodd hyn wrthym fod ‘na le i Coffi Dre ac fe’n sbardunwyd i mewn i 2022. Fe wnaethom fynychu hyd yn oed mwy o farchnadoedd a hyd yma rydym wedi mynychu dros 50 diwrnod o Farchnadoedd a digwyddiadau gyda llawer mwy o ddyddiadau i ddod.

‘da ni wrth ein bodd yn cael cyfarfod a sgwrsio â’n cwsmeriaid, mae’r adborth bob amser yn gadarnhaol nid yn unig gan ein defnyddwyr ond hefyd gan ein cwsmeriaid manwerthu. Mae gwybod ein bod ni’n rhoi gwên ar wynebau pobl gyda’n coffi wir yn dod â llawenydd i ni ac yn cyfoethogi diwylliant coffi Gogledd Cymru.

Rydym hefyd wedi bod mor ffodus i weithio gyda ac ochr yn ochr â chymaint o bobl a busnesau anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod yn fraint wirioneddol cael rhannu ein profiadau gyda nhw. Ac rwy’n teimlo bod y gymuned busnesau bach yn y gogledd yn gymuned mor anhygoel i fod yn rhan ohoni. Rydyn ni wedi cael ein hysbrydoli gan gymaint o wahanol fusnesau a dwi’n gobeithio ein bod ni wedi dychwelyd y ffafr mewn rhyw ffordd!

Mae gennym lawer wedi’i gynllunio ar gyfer ail flwyddyn Coffi Dre gan gynnwys ein rhostiwr coffi newydd sy’n cael ei adeiladu i ni yn Nhwrci ar hyn o bryd! Yn ogystal â rhai cynlluniau eraill nad ydyn nhw wedi cyrraedd cam lle gallwn ni ddweud wrthych chi eto! Mae croeso i chi danysgrifio i’n cylchlythyr i fod y cyntaf i wybod am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol gyda Coffi Dre.

Ni allwn aros i rannu ein 2il flwyddyn gyda chi i gyd. Diolch o Galon i bob un ohonoch am fod yn anhygoel.

Ceurwyn, Tom & Haydn

 

Mwy o Flogiau | More Blogs