Cyfanwerthu | Wholesale

Os ydych yn adwerthwr neu mewn lletygarwch a gyda ddiddordeb mewn stocio neu gweini ein cynnyrch, cysylltwch â ni!
Mae gennym hefyd fagiau coffi llai ar gael ar gyfer lletygarwch, hamperi, peiriannau gwerthu ac mwy.

If you are a retailer or in hospitality and would be interested in stocking or serving our products please get in touch!
We also have smaller size coffee bags available for hospitality, hampers, vending machines and more.

Coffi'r Cofi | Welsh Coffee

Diweddaraf | Latest
Blog