Porth yr Aur Coffee

Introducing Porth yr Aur: Experience the extraordinary with 100% Speciality Grade Arabica Coffee Beans from Colombia’s Huila region. Meticulously nurtured by quality-conscious farmers, these beans embody passion and innovation. Huila farmers lead the way in embracing new processing and farming methods, resulting in a smooth medium/dark roast that captivates with its rich flavors. The packaging showcases the artistic talents of Mari Wynne Williams, founder of elysteg. Indulge in Porth yr Aur’s harmonious blend of sweetness and depth, elevating your coffee ritual to new heights. Discover the magic of Huila in every sip, crafted with dedication and delivered with artistry.
Mae Porth yr Aur yn goffi 100% Arabica o ardal Huila, Colombia. Mae ffermwyr Huila yn ymwybodol iawn o ansawdd. Mae’u cnydau yn cael llawer o ofal a sylw a maent yn dueddol i fod yn arloesol o ran cofleidio dulliau prosesu a ffermio newydd. Mae Porth yr Aur yn rhost canolig/tywyll ac yn hawdd iawn i’w yfed. Crëwyd y Darlun gan yr hynod dalentog Mari Wynne Williams sylfaenydd a pherchennog elysteg.
Variety – Castillo, Caturra, Colombia (Arabica)
Process – Washed
Altitude – 1500 – 2000
Roast – Medium/Dark
Notes – Chocolate, red fruits and citrus.

£9.00£24.00