Porth Yr Aur Coffee Subscription

Porth yr Aur is 100% Speciality Grade Arabica Coffee Beans from the Huila area of Colombia. The farmers in Huila are very quality-conscious. Their crops receive a lot of care and attention and they tend to be the most pioneering when it comes to embracing new processing and farming methods. Porth yr Aur is a very smooth medium/dark roast. The Illustration was created by the very talented Mari Wynne Williams founder and owner of elysteg.
Mae Porth yr Aur yn goffi 100% Arabica o ardal Huila, Colombia. Mae ffermwyr Huila yn ymwybodol iawn o ansawdd. Mae’u cnydau yn cael llawer o ofal a sylw a maent yn dueddol i fod yn arloesol o ran cofleidio dulliau prosesu a ffermio newydd. Mae Porth yr Aur yn rhost canolig/tywyll ac yn hawdd iawn i’w yfed. Crëwyd y Darlun gan yr hynod dalentog Mari Wynne Williams sylfaenydd a pherchennog elysteg.
Variety – Castillo, Caturra, Colombia (Arabica)
Process – Washed
Altitude – 1500 – 2000
Roast – Medium/Dark
Notes – Chocolate, red fruits and citrus.

From: £9.00 every 3 months

Clear