Cysylltwch | Contact Us

‘sgen ti gwestiwn neu ‘sho deu’ “helo”? Llenwa’r ffurflen gysylltu a ddown ni’n ol atat cyn gynted â phosib’!
Have a question or just want to say “hello”? Fill in the contact form and we’ll get back to you asap!

neu ma’ croeso i ti yrru e-bost at: coffi@coffidre.cymru
Neu ein galw ar +44 7907 603 274

or you’re more than welcome to send an email to: coffi@coffidre.cymru
or call us on +44 7907 603 274

Cyfanwerthu | wholesale

Os ydych yn adwerthwr neu mewn lletygarwch a gyda ddiddordeb mewn stocio neu gweini ein cynnyrch cliciwch yma.

If you are a retailer or in hospitality and would be interested in stocking or serving our products click here.

Coffi'r Cofi | Welsh Coffee

Diweddaraf | Latest
Blog