Segontiwm & Twthill 225g Double Pack

Why not both?! One to get you started in the morning (Twthill) and a Decaf (Segontiwm) for relaxing in the evening! The perfect combo for a coffee lover! Segontiwm is our first decaffeinated coffee, a delicious Mexican mountain water processed coffee. The mountain water process decaffeinates the coffee whilst at the same time keeps all of the delicious coffee flavour within the bean all without using any chemicals! It is a decaffeinating process that is unique to Mexico. The coffee beans have then been roasted to a medium/dark roast to bring out the true flavours of the bean. Segontiwm works very well as an espresso as well as in a cafetiere. The Illustration was created by the incredibly talented Sïan Angharad, a Freelance designer, illustrator and animator. Twthill has been expertly crafted to a medium roast. A signature espresso blend of coffee beans from south and central America (mainly Brazil) expresses everything we know about how great coffee should taste, and make you feel. Perfectly balanced, sweet espresso that is delicious with or without milk. This coffee blend will be the highlight of your morning routine. The illustration was created by the amazing Gwenno Llwyd Jones at CreuCo.
Pam ‘im y ddau?! Un am y bora (Twthill) ac un ar gyfer ymlacio gyda’r nos (Segontiwm Decaf)! Y partneriaeth perffaith i’r carwr coffi! Segontiwm ‘di’n coffi di-gaffein cynta’, coffi Mecsicanaidd ymeising sydd wedi’i brosesu gyda dŵr mynydd. Mae’r broses dŵr mynydd yn dadgaffeineiddio’r coffi ac ar yr un pryd yn cadw’r holl flas coffi blasus yn y ffeuen heb ddefnyddio unrhyw gemegau! Mae’n broses dadgaffeineiddio hefyd yn unigryw i Fecsico. Mae’r ffa wedyn yn cael ei rostio i rhost canolig/tywyll i ddod â gwir flas y ffa allan. Mae Segontiwm yn gweithio’n dda iawn fel espresso yn ogystal ag mewn caffetiere. Crëwyd y Darlun gan yr hynod dalentog Sïan Angharad, dylunydd, darlunydd ac animeiddiwr. Mae’n blend cyntaf Twthill yn espresso arbennig, sydd wedi’i grefftio’n arbenigol yn mynegi popeth ‘da ni’n ei wybod am sut ddylai coffi flasu a wneud i chi deimlo. Espresso melys sy’n gytbwys hefo neu heb lefrith. Yr espresso yma fydd y peth gorau am eich trefn foreuol. Cafodd y darlun ei gratio gan yr anhygoel Gwenno Llwyd Jones yn CreuCo