Segontiwm 225g Coffee & Mug Gift Set

Segontiwm is our first decaffeinated coffee, a delicious Mexican mountain water processed coffee. The mountain water process decaffeinates the coffee whilst at the same time keeps all of the delicious coffee flavour within the bean all without using any chemicals! It is a decaffeinating process that is unique to Mexico. The beans have then been roasted to a medium/dark roast to bring out the true flavours of the bean. Segontiwm works very well as an espresso as well as in a cafetiere. The Illustration was created by the incredibly talented Sïan Angharad, a Freelance designer, illustrator and animator originally from Anglesey that has recently moved to Caernarfon!
Segontiwm ‘di’n coffi di-gaffein cynta’, coffi Mecsicanaidd ymeising sydd wedi’i brosesu gyda dŵr mynydd. Mae’r broses dŵr mynydd yn dadgaffeineiddio’r coffi ac ar yr un pryd yn cadw’r holl flas coffi blasus yn y ffeuen heb ddefnyddio unrhyw gemegau! Mae’n broses dadgaffeineiddio hefyd yn unigryw i Fecsico. Mae’r ffa wedyn yn cael ei rostio i rhost canolig/tywyll i ddod â gwir flas y ffa allan. Mae Segontiwm yn gweithio’n dda iawn fel espresso yn ogystal ag mewn caffetiere. Crëwyd y Darlun gan yr hynod dalentog Sïan Angharad, dylunydd, darlunydd ac animeiddiwr, yn wreiddiol o Ynys Môn a sydd newydd symud i Gaernarfon!
Variety – Caturra, Cirollo
Process – Mountain Water Process (MWP)
Altitude – 1100
Roast – Medium/Dark
Notes – Spicy Chocolate & Bright Lemon with a Clean Finish.