Segontiwm 225g Coffee Subscription

Segontiwm is our first decaffeinated coffee, a delicious Mexican mountain water processed coffee. Segontiwm has been roasted to a medium/dark roast to bring out the true flavours of the bean. Segontiwm works very well as an espresso as well as in a cafetiere. The Illustration was created by the incredibly talented Sïan Angharad, a Freelance designer.
Segontiwm ‘di’n coffi di-gaffein cynta’, coffi Mecsicanaidd ymeising sydd wedi’i brosesu gyda dŵr mynydd. Me Segpontiwm wedi ei rhostio yn ganolig/towyll i ddod a gwir flas y bins. Mae Segontiwm yn gweithio’n dda iawn fel espresso yn ogystal ag mewn caffetiere. Crëwyd y Darlun gan yr hynod dalentog Sïan Angharad.
Variety – Caturra, Cirollo, Robusta
Process – Mountain Water Process (MWP)
Altitude – 1100
Roast – Medium/Dark
Notes – Spicy Chocolate & Bright Lemon with a Clean Finish.

From: £9.00 / month

Clear