Darlunwyr Illustrators

Gwenno Llwyd Jones Creu Co

Gwenno Llwyd Jones

Illustrator & Owner of Creu Co
Twthill
Twthill Illustration
Mae Gwenno Llwyd Jones yn ddarlunydd rhan amser o Ynys Môn. Symudodd Gwenno yn ôl i Fôn yn 2021 ar ôl byw yng Nghaerdydd am 15 mlynedd. Mae hi wrth ei bodd yn creu darluniau o lefydd eiconig o gwmpas Cymru yn bennaf, gan ddefnyddio lliwiau amrywiol. Mae hi’n treulio llawer o’i phenwythnosau yn cerdded mynyddoedd Eryri sy’n ysbrydoliaeth i’w gwatih hefyd. Wrth ddylunio’r gwaith celf Twthill, roedd hi’n awyddus i greu darlun yn defnyddio palet lliw syml a modern gan sicrhau bod y pwynt trig nodweddiadol yn ganolog i’r llun a’r castell, y dref a’r Fenai yn glir ac yn adnabyddus yn y cefndir.
Gwenno Llwyd Jones is part-time illustrator from Anglesey. Gwenno moved back to Anglesey in 2021 after living in Cardiff for 15 years. She loves to create prints of iconic places mainly around Wales, using a variety of colour palettes. She spends much of her weekends hiking in the mountains of Snowdonia which is also an inspiration for her work. In designing the Twthill drawing, she was keen to create a painting using a simple and modern colour palette, ensuring that the characteristic trig point was central to the artwork and the castle, town and Menai straits were clearly visible and recognisable in the background.

Coffi'r Cofi | Welsh Coffee

Diweddaraf | Latest
Blog