Lansio Coffi Dre a Twthill

Coffi Dre Twthill Coffee

Yn ogystal ag adeiladu ein trelar coffi roedden ni (Coffi Dre) hefyd wrthi’n brysur yn datblygu a chreu ein coffi cyntaf un – sydd wedi cael ei alw’n Coffi Twthill. Ein cynllun ar y cychwyn oedd gweini coffi artisan pobl eraill o’r trelar ond yna’n sydyn cawsom syniad, “beth am i ni ddatblygu ein blend […]

Sut ddechreuodd Coffi Dre

Coffi Dre Trailer

Sut ddechreuodd Coffi Dre. Felly, tua mis Ebrill 2021, ymwelais â chaffi newydd fy nhad ym Mhenrhyndeudraeth oedd ar fin agor ei ddrysau am y tro cyntaf y diwrnod wedyn. Gofynnodd a oeddwn i eisiau coffi a dywedodd wrthyf am wneud un i mi fy hun, “Ti’n gw’bod syt i iwsho’r mashin ‘na dwyt?!”. Doeddwn […]